Disclaimer


Deze website is eigendom van Urinoirshop.be Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Urinoirshop.be. mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Urinoirshop.be.

De informatie op de website is met zorg samengesteld. De kracht achter onze organisatie en onze advisering zijn onze mensen. En mensen maken soms fouten. We kunnen daarom niet uitsluiten dat ergens op deze website informatie niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Urinoirshop.be dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Urinoirshop.be aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites, aangezien Urinoirshop.be geen invloed heeft op de inhoud van die websites. Afbeeldingen en informatie zijn eigendom van de betrokken merknamen en/of handelsondernemingen. Op al onze diensten gelden de algemene voorwaarden zoals deze op de website zijn omschreven onder 'Algemene Voorwaarden'.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Urinoirshop.be is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website of (een) daaraan verbonden website(s) aangeboden informatie en/of materiaal.